top of page
ik schrijf

ik schrijf en herschrijf

Ik hoor vaak:

'‘Ja maar, als ik het niet precies zo formuleer, is het niet rechtsgeldig."

Ik zorg voor rechtsgeldige teksten. Die begrijpelijk zijn én waarmee je je doel bereikt. 

Ik schrijf ook blogs over juridische onderwerpen in begrijpelijke taal. Bijvoorbeeld deze.

muis.png
ik controleer

ik controleer

Het moet wel kloppen. Je wilt jezelf niet in de vingers snijden en juridische fouten maken.

 

 Ik check je brieven. Zodat ze juridisch kloppen, zonder ingewikkelde en formele taal.

Ik doe ook redactiewerk. Bijvoorbeeld de eindredactie van deze juridische nieuwsbrief.

muis.png
idee

je kunt me ook bellen voor

Ik maak websites. Niet alleen de juridische teksten, zoals algemene voorwaarden en privacyverklaring. Maar ook de rest. 

Bijvoorbeeld de website waar je nu naar kijkt. 

THE BOSS

Contracten worden meestal geschreven door juristen, voor juristen. Ik vind dat contracten begrijpelijk moeten zijn voor de mensen om wie het gaat.

voorbeelden
sad face

een gemeente

"Uw bezwaarschrift inzake de aanvraag voor een vergunning hebben wij ontvangen. Hierbij nodigen wij u uit voor de hoorzitting van de commissie bezwaarschriften."

sad face

een advocaat

"In de onderhavige zaak heeft de huurder zich bereid verklaard de gemeente een machtiging te verstrekken om de huurpenningen maandelijks op zijn uitkering te doen inhouden en deze rechtstreeks aan de verhuurder over te maken."

sad face

een verhuurder

"Wij hebben vernomen dat uw woning wordt onderverhuurd. Het is bij ons niet toegestaan dat u uw woning aan iemand anders verhuurt. Als wij constateren dat er toch sprake is van onderhuur, dan kan in een gerechtelijke uitspraak de huur worden beëindigd."

boeken
asselien

​Asselien bio-based interieurproducten 

muis.png

"De samenwerking met Anky vond ik prettig informeel en tegelijkertijd professioneel. Ze heeft mijn algemene voorwaarden herschreven in begrijpelijke taal en waar nodig aangevuld.”​

annetje bierma
muis.png

"Anky schreef mijn AVG en algemene voorwaarden in gewone taal. Eindelijk iemand die het juridisch in orde maakt en begrijpelijk verwoordt."​

gerda van de bunt

Gerda van de Bunt

gemeente Zwolle

muis.png

"Anky heeft onze juridische brieven vereenvoudigd. Wij zijn erg tevreden! Lastig leesbare teksten kan zij uitstekend omzetten in begrijpelijke taal, zonder te vervallen naar Jip en Janneke.

Dat zij ook jurist is, is echt een pré. Onze brieven zijn nu veel makkelijker leesbaar en vriendelijker van toon."

Sommige mensen denken: begrijpelijke taal is jip & janneke. Dat klopt niet. Begrijpelijke taal leest makkelijker en sneller. Deze website schrijf ik in duidelijke taal. Vind je dit vervelend lezen?

bottom of page